Ireverzibilní elektroporace

pomocí série krátkých elektrických pulsů doslova zabíjí buňky
v nádorové tkáni v ohraničeném prostoru

Předoperační CT

určí přesné umístění, tvar a velikost léze

Díky moderním diagnostickým a léčebným metodám stoupá úspěšnost léčby rakoviny. U některých druhů se dokonce blíží až 100 %. Věda a pokrok dávají stále větší naději na vyléčení a rychlý návrat do normálního rodinného i pracovního života, ale i samotný průběh léčby minimálně invazivními metodami je daleko méně zatěžující a stresující.

Jak poznám rakovinu

Jak předcházet

Jak léčit

Články

COLDFIRE 2: IRE je bezpečná a efektivní metoda…

COLDFIRE 2: IRE je bezpečná a efektivní metoda…

COLDFIRE 2: IRE je bezpečná a efektivní metoda u pacientů nevhodných pro termální ablaci nebo chirurgický zákrok Martijn Meijerink Ireverzibilní elektroporace (IRE) je účinná a relativně bezpečná léčba kolorektálních jaterních metastáz o velikosti 5 cm nebo menších...

read more
EmboCept® S – univerzální krátkodobá embolizace

EmboCept® S – univerzální krátkodobá embolizace

Suspenze EmboCept® S je pomocná látka pro optimalizaci lokoregionální léčby nádorů nitrotepenně podávaným cytostatikem u pacientů s HCG. EmboCept® S je účinným pomocníkem při léčbě jaterních nádorů, karcinomů plic, slinivky břišní, rakoviny močového měchýře, karcinomu...

read more