Model 1500X RF GENERATOR

IntelliFlow Pump

Radiofrekvence se používá v medicíně již několik desetiletí. Radiofrekvenční ablace (RFA) je dnes již běžnou metodou pro léčbu jaterních tumorů. Klinické výsledky prokázaly, že RFA je možné využít pro léčbu nádorů plic, ledvin, jater, nadledvin, prostaty a skeletu.

JAK FUNGUJE RADIOFREKVENČNÍ ABLACE

Radiofrekvenční ablace využívá střídavý elektrický proud o frekvenci 460 – 480 kHz, ke koagulaci konkrétního objemu tkáně. Střídavý proud je příčinou lokální vibrace iontů, která vede k zahřívání tkáně a způsobuje odumření buněk při koagulační nekróze. Cytotoxický teplotní práh je 52 °C.

RFA technika ho umožňuje překročit a aktuálně dosáhnout teploty až 110 °C.

PATENTOVANÝ ABLAČNÍ SYSTÉM

Patentovaný ablační systém využívá pro ablaci maligních tumorů radiofrekvenční energii. Základem systému je generátor střídavého proudu o frekvenci 460 – 480 kHz „Model 1500X RF Generator“ o výkonu 250 W se třemi sériovými porty, peristaltické čerpadlo fyziologického roztoku IntelliFlow Pump pro regulaci teploty a chirurgické aplikační elektrody.

Během výkonu radiofrekvenčním (RF) generátorem 1500X RF se ablační sonda umístí přímo do cílové tkáně.

Při použití monopolární sondy Starburst® je z ní do léze deštníkovitě vysunuto několik malých koagulačních elektrod. Jimi protékající radiofrekvenční energie ohřeje cílovou tkáň na konkrétní teplotu a způsobí její koagulaci. Termistory na koncích elektrod a účinný systém chlazení řízený IntelliFlow Pump zajišťují automatickou regulaci efektivní teploty po celou dobu zákroku.

Vše probíhá pod kontrolou CT, ultrazvuku či MRI.

MODEL 1500X RF GENERATOR

Radiofrekvenční generátor (RF) Model 1500X zajišťuje předvídatelné řiditelné ablace. Má tři flexibilní sériové porty, poskytuje výkon 250 wattů. Má několik teplotních displejů a intuitivní design panelu pro maximální jednoduchost. Pro zajištění předvídatelných a kontrolovatelných ablací poskytuje 1500X také automatickou regulaci teploty.

Tento RF generátor je kompatibilní s nejnovějšími elektrochirurgickými zařízeními StarBurst® a Habib® pro ablaci a resekci měkkých tkání v rozmezí od 1 do 7 cm.

FUNKCE

  • Nový režim Habib® 
  • Dálkové ovládání nožním pedálem
  • Automatizovaný ablační algoritmus
  • Rozšířená kapacita paměti
  • Plně automatizovaný generátor rozpozná, které zařízení je připojeno,  automaticky načte správný protokol.

Aplikátory StarBurst

Monopolární ablační elektrody
 

Škála monopolárních aplikátorů StarBurst® umožňuje zvolit nejvhodnější typ pro konkrétní ablaci dle objemu tkáně, jejího umístění v těle pacienta a dalších parametrů. Pružnost aplikátorů Flex (ohyb až 90 °) usnadňuje průchod CT portálem.

Starbust XL SDE aplikátor

Aplikátory Habib® 4X

Bipolární chirurgické resekční elektrody pro otevřenou i laparoskopickou resekci

Aplikátory Habib® 4X umožňují rychlou a přesnou resekci postižených orgánů (jater, ledvin) s minimální ztrátou krve.

Habib 4X aplikátor

Aplikátory Uniblate

Monopolární ablační elektroda 
 

Jednoduchá eletroda se škálovatelným rozsahem ablační oblasti nastavením délky aktivní zóny. Nízký profil s pravoúhlým připojením kabelu usnadňuje CT portálem.

Habib 4X aplikátor
Starbust XL SDE aplikátor
Habib 4X aplikátor
Habib 4X aplikátor

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu je výběr pacienta. Vhodnost určuje lékař – onkolog (dle lokalizace nádoru), který úzce spolupracuje s radiologem, radiačním onkologem a s dalšími odbornými lékaři (dle lokalizace nádoru – chirurgie, ortopedie, interna, neurologie). Před výkonem je pacientovi znovu provedeno vyšetření CT, které se opakuje týden po výkonu, tři a šest měsíců po výkonu.

VÝHODY RADIOFREKVENČNÍ ABLACE

  • Eliminace nebo redukce velikosti nádorů
  • Minimálně invazivní metoda
  • Vysoce efektivní (možnost použití i u tumorů velkých 7-9 cm)
  • Možnost opakované ablace tumorů
  • Minimum komplikací či vedlejších účinků

REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ

FN Motol

Radiologická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha

Nemocnice Na Homolce

Radiodiagnostické oddělení
Roentgenova 37
150 00 Praha

Všeobecná FN

Radiologická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha

FN Bulovka

Chirurgická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

IKEM

Klinika zobrazovacích metod
Vídeňská 9
140 21 Praha

Karlovarská krajská nemocnice

Radiologická klinika
Bezručova 16
360 01 Karlovy Vary

FN Královské Vinohrady

Chirurgická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Radiologická klinika
Sociální péče 12A
401 13 Ústí nad Labem

FN Plzeň

Chirurgická klinika
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

Všeobecná FN

Chirurgická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

FN BRNO

Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno

FN Bulovka

Radiologická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

FN Královské Vinohrady

Radiologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Kontakt s nejvhodnějším pracovištěm a bezplatnou konzultaci vám zprostředkujeme.

ODBORNÉ STUDIE

E Berber 1, N L Herceg, K J Casto, A E Siperstein
Laparoscopic radiofrequency ablation of hepatic tumors: prospective clinical evaluation of ablation size comparing two treatment algorithms
2004 Mar;18(3):390-6. doi: 10.1007/s00464-003-8911-5. Epub 2004 Jan 23.

Toru Ishikawa, Tomoyuki Kubota, Ryoko Horigome, Naruhiro Kimura, Hiroki Honda, Akito Iwanaga, Keiichi Seki, Terasu Honma, and Toshiaki Yoshida
Radiofrequency ablation during continuous saline infusion can extend ablation margins
World J Gastroenterol. 2013 Feb 28; 19(8): 1278–1282.

 Bogdan Silviu Ungureanu, Larisa Sandulescu, Valeriu Surlin, Adrian Saftoiu
Surgical hepatic resection vs. ultrasonographic guided radiofrequency ablation in colorectal liver metastases: what should we choose?
Medical Ultrasonography · June 2014, Article  in  Medical Ultrasonography · June 2014 DOI: 10.11152/mu.201.3.2066.162.bsu1 ·

Miltiadis Krokidis, Irfan Ahmed M.B.B.S., MRCP, FRCR,
Overview of Thermal Ablation Devices: Radiofrequency Ablation
Interventional Radiology Techniques in Ablation (pp.5-11), DOI:10.1007/978-0-85729-094-6_2, 2013