Ireverzibilní elektroporace

Ireverzibilní elektroporace (IRE) je moderní metoda léčby rakoviny vhodná pro léčbu maligních nádorů. Pomocí série extrémně krátkých elektrických pulsů (v nanosekundách) likviduje buňky nádorové tkáně v ohraničeném prostoru.

Ireverzibilní elektroporace je vhodná pro odstranění nádorů ledvin, jater, plic, slinivky, lymfatických uzlin, štítné žlázy, prostaty a dalších měkkých tkání. Je používána i pro léčbu celé řady nádorů, u kterých nemohou být, z různých důvodů, využity jiné operační metody kvůli blízkosti cévních struktur, žlučovodu, močovodu a dalších struktur, které po IRE ablaci zůstávají nepoškozené.

NanoKnife® - elektroporační systém (pro lékaře)

 

JAK IRE FUNGUJE

Metoda Ireverzibilní elektroporace je založena na biologickém účinku elektrického proudu.

Vysokonapěťový generátor vysílá prostřednictvím tenkých elektrod „jehel“ do oblasti tumoru sérii mikropulsů (o délce 100 mikrosekund), které způsobí buněčnou smrt (apoptózu) nádorové tkáně v přesně ohraničeném prostoru. Mrtvá tkáň z těla přirozeně odejde – jako třeba u hematomu.

PŘESNOST

Počet a přesné umístění elektrod (jedna až šest) se vypočítá podle předoperačního CT vyšetření. Tenké elektrody se do okolí léze zavádí miniinvazivně v celkové anestezii, přesnost zavedení je kontrolována opět CT nebo ultrazvukem v reálném čase, což garantuje přesné zmrtvení vybrané oblasti léze. Okolní tkáň zůstane nedotčena. Při mikroskopickém prozkoumání místa léčby můžeme pozorovat ostrou hranici mezi zdravou tkání a místem působení IRE.

MIMOŘÁDNÁ ŠETRNOST

Ireverzibilní elektroporace je k pacientovi mimořádně šetrná. Na rozdíl od termoablace nezatěžuje organismus působení extrémní teploty nebo chladu. Elektroporace působí naprosto cíleně v ohraničeném prostoru a nepoškozuje okolní cévy a jiné tkáně. Miniinvazivní vstup (do těla se vpichují elektrody o síle 1 mm) představuje minimální zátěž pro organismus. Vlastní zákrok trvá několik minut. Pacient, který je při zákroku v celkové anestezii, může nemocnici opustit již druhý den.

NanoKnife

IRE ZA HRANICÍ KONVEČNÍCH METOD

Ireverzibilní elektroporace může být použita pro celou řadu maligních tumorů, u kterých konvenční operační nebo termoablační metody naráží na své limity a nemohou být nasazeny kvůli blízkosti cévních struktur, jako např. dolní dutá žíla, aorta nebo také žlučovody, močovod apod.

Díky přesnému cílení IRE umožňuje odstranit nádory slinivky, jater, ledvin i plic bez rizika poškození okolních tkání!

REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ

FN Plzeň

Chirurgická klinika
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

Všeobecná FN

Chirurgická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

Všeobecná FN

Radiologická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

FN Bulovka

Radiologická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

FN Bulovka

Chirurgická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

FN Královské Vinohrady

Chirurgická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

FN Královské Vinohrady

Radiologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

FN BRNO

Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno

Nemocnice AGEL Nový Jičín

Oddělení radiologie a zobrazovacích metod

Purkyňova 16
741 01 Nový Jičín

Kontakt s nejvhodnějším pracovištěm a bezplatnou konzultaci vám zprostředkujeme.

ODBORNÉ STUDIE

MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty - kazuistika
https://onkologickarevue.cz/cs/fdf48g64d-sdfs7254-sfs284-dsfs851

Alexandar Blazevski, Amer Amin, Matthijs J. Scheltema, Anjali Balakrishnan, Anne-Maree Haynes, Daniela Barreto, Thomas Cusick, James Thompson & Phillip D. Stricker
Focal ablation of apical prostate cancer lesions with irreversible electroporation (IRE)
https://link.springer.com/article/10.1007/s00345-020-03275-z

van der Poel HG, et al. Focal Therapy in Primary Localised Prostate Cancer: The European Association of Urology, Eur Urol, 2018, https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.01.001

Fanta J., Marvan J., Horák P (2018) Surgical Use of Nanoknife (Irreversible Electroporation) in Patients with Unresectable Lung Tumors. Ann Case Rep: ACRT-209. DOI: 10.29011/2574-7754/100209

Clinical trial number NCT02041936 for "Outcomes of Ablation of Unresectable Pancreatic Cancer Using the NanoKnife Irreversible Electroporation (IRE) System" at ClinicalTrials.gov

Rossmeisl J.H.
Safety and feasibility of the NanoKnife system for irreversible electroporation ablative treatment of canine spontaneous intracranial gliomas. 
J Neurosurg. 2015;123(4):1008–1025. [PubMed] [Google Scholar]

"FDA Grants Prostate IDE Approval for AngioDynamics' NanoKnife System". Press Release. AngioDynamics. 13 June 2013.

Kourounis G, Paul Tabet P, Moris D, Papalambros A, Felekouras E, Georgiades F, et al. (2017).
"Irreversible electroporation (NanoKnife® treatment) in the field of hepatobiliary surgery: Current status and future perspectives" 
(PDF). Journal of B.U.On. 22 (1): 141–149. PMID 28365947.

Scheltema MJ, Chang JI, Böhm M, et al.
Pair-matched patient-reported quality of life and early oncological control following focal irreversible electroporation versus robot-assisted radical prostatectomy.
World journal of urology. 2018:1-7.

van den Bos W, Scheltema MJ, Siriwardana AR, et al.
Focal irreversible electroporation as primary treatment for localized prostate cancer.
BJU international. 2018;121(5):716-24.

Valerio M, Dickinson L, Ali A, et al.
Nanoknife Electroporation Ablation Trial: a prospective development study investigating focal irreversible electroporation for localized prostate cancer.
The Journal of urology. 2017;197(3):647-54.

Murray KS, Ehdaie B, Musser J, et al.
Pilot study to assess safety and clinical outcomes of irreversible electroporation for partial gland ablation in men with prostate cancer.
The Journal of urology. 2016;196(3):883-90.

Irreversible electroporation (NanoKnife) in cancer treatment
NatanelJourabchiKouroshBeroukhimBashir A.TaftiStephen T.KeeEdward W.Lee, 2014

Další vědecké studie najdete na Irreversible electroporation - Wikipedia.