Mikrovlnná ablace

Mikrovlnná ablace (MWA)  je rychlá a šetrná metoda léčby rakoviny vhodná pro ablaci tumorů (odstranění nádorů) měkkých tkání - jater, plic, ledvin, nadledvin, štítné žlázy, prostaty a dalších. Pomocí tenké elektrody (může být zavedena vpichem přes kůži - bez chirurgické operace) vysílá do nádoru elektromagnetické vlnění. To ohřívá cílovou nádorovou tkáň na vysokou teplotu, která je pro buňky smrtelná. Mrtvé buňky poté samovolně odejdou z těla přirozenou cestou.

Mikrovlnná ablace je úspěšně využívána zejména pro odstranění větších nádorů v játrech, plících, ledvinách, kostech a také tam, kde je důležitá rychlost ablace.

Solero MTA systém pro mikrovlnnou ablaci (pro lékaře)

JAK MWA FUNGUJE?

Mikrovlnná ablace využívá přeměnu mikrovlnné části spektra elektromagnetického vlnění na teplo. Molekuly vody obsažené v lidském těle se snaží orientovat ve směru elektrického pole. Střídavý proud o frekvenci 2,45 Ghz molekuly rozkmitává takovým způsobem, že se ohřívají, a přeměňují tak mikrovlnnou energii na teplo. Exponovaná tkáň je během několika minut umrtvena.

RYCHLOST

Velkou výhodou mikrovlnné ablace je její rychlost. Moderní aplikátory mají schopnost provést ablaci eliptického ložiska tkáně o průměru až 5 cm za 6 minut (celá procedura s přípravou je samozřejmě delší). Efektivitu ablace je možné zvýšit změnou umístění elektrody v průběhu výkonu - například u větších nádorů.

PŘESNOST

Parametry zákroku – volba sondy, umístění a doba expozice jsou stanoveny na základě dat z předoperačního CT vyšetření. Přesné umístění sondy je kontinuálně kontrolováno prostřednictvím CT nebo ultrazvuku. Díky tomu je zajištěna vysoká přesnost ablace.

NanoKnife

MINIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ PACIENTA

Další výhodou mikrovlnné ablace oproti jiným léčebným metodám je menší bolestivost zákroku. Vpich jedné tenké elektrody - sondy je k organismu daleko šetrnější než operační zákrok. Oproti chirurgickým technikám i výrazně kratší doba rekonvalescence a výrazně rychlejší návrat po ablaci v plicích, játrech, ledvinách i dalších orgánech k běžnému životu.

REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ

FN Motol

Radiologická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha

Nemocnice Na Homolce

Radiodiagnostické oddělení
Roentgenova 37
150 00 Praha

Všeobecná FN

Radiologická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha

FN Bulovka

Chirurgická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

IKEM

Klinika zobrazovacích metod
Vídeňská 9
140 21 Praha

Karlovarská krajská nemocnice

Radiologická klinika
Bezručova 16
360 01 Karlovy Vary

FN Královské Vinohrady

Chirurgická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Radiologická klinika
Sociální péče 12A
401 13 Ústí nad Labem

FN Plzeň

Chirurgická klinika
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

Všeobecná FN

Chirurgická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

FN BRNO

Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno

FN Bulovka

Radiologická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

FN Královské Vinohrady

Radiologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Kontakt s nejvhodnějším pracovištěm a bezplatnou konzultaci vám zprostředkujeme.

ODBORNÉ STUDIE

Kai-Wen Huang, MDPHD, National Taiwan University Hospital
The Safety and Efficacy of Spherical Microwave Ablation for the Treatment of Malignant Liver Tumors
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04044326

J. Rostas, Y. Hong, B. Schulz, M. Sanders, R. Martin
A multi-visceral study comparing three proprietary microwave ablation devices
DOI:https://doi.org/10.1016/j.hpb.2017.02.353.

M.A. Stevenson, J. Rostas, P. Philips, Y. Li, S.P. Li, H. Pandit, R.C.G. Martin,
A multi-organ study using comparing microwave ablation 2450 Mhz systems-equivalence or superiority
DOI:https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.02.553

Meghan G Lubner, Christopher Lee Brace, J Louis Hinshaw, Fred T Lee
Microwave Tumor Ablation: Mechanism of Action, Clinical Results, and Devices
August 2010 Journal of vascular and interventional radiology: JVIR 21(8 Suppl):S192-203, DOI:https://doi.org/10.1016/j.jvir.2010.04.007

Mohammad S. Ansari,Tomohiro Tanaka, Sandeep T. Laroia, ShiliangSun
Feasibility of Hepatology-Directed Microwave Ablation in Management of Hepatocellular Carcinoma in North America: A Pilot Project
DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7855, 2019