Slovníček pojmů

A
Ablace
snesení (chirurgické odstranění) orgánu
Alopecie
ztráta vlasů, holohlavost
Anémie
chudokrevnost, nedostatek červených krvinek
Apoptóza
programovaná smrt buněk
B
Benigní
nezhoubný
BHP
benigní hyperplazie prostaty (nerakovinné zvětšení prostaty)
Biopsie
odběr části tkáně k histologickému vyšetření, odhaluje charakter nádoru
C
CT
počítačová tomografie, podrobné vyšetření orgánů těla, výsledný obraz se zpracovává na počítači
Cytostatika
látky, které utlumí dělení nádorových buněk
D
Devitalizace
odstranění nádoru podvázáním
DHT
dihydrotestosteron (produkt odbourávající testosteron)
Diagnóza
rozpoznání a určení choroby
E
Edém
otok
Elektroporace
otevření pórů v buněčné membráně
Empatie
vcítění se do pocitů druhých
Enzymy
bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně
Epitéza
prsní náhrada
Excize
chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru
F
Fibróza
zmnožení vaziva v tkáni
G
Galaktorea
samovolná odtok mléka z mléčné žlázy
Gastroskopie
vyšetřovací metoda k zobrazení vnitřního povrchu žaludku
H
Histologické vyšetření
název pro mikroskopické vyšetřování odebraných malých částí orgánů či tkání
Hormon
chemická látka, kterou v těle vytvářejí speciální žlázy (nadledviny, štítná žláza, hypofýza, pohlavní žlázy)
CH
Chemoterapie
léčba pomocí cytostatik, při níž jsou nádorové buňky buď ničeny, nebo je jim bráněno v růstu nebo v množení
I
Inhibitor
látka schopná tlumit určitý děj
Ireverzibilní
nevratný
K
Karcinom
zhoubný nádor
Karcinogeny
látky, které mohou způsobovat rakovinu
Kancerofobie
chorobný strach z rakoviny
Kachexie
výraz pro nepřiměřený úbytek hmotnosti (váhy) vlivem jakéhokoliv onemocnění
Koagulace
srážení, nezvratná změna
Konizace
chirurgické odstranění plochy děložního čípku
Krevní obraz
laboratorní vyšetření určující počet červených a bílých krvinek a krevních destiček ve vzorku krve
Kryoablace
odstranění nádoru působením extrémně nízké teploty (pod -100 °C) v místě nádoru
Kvadrantektomie
chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu
L
Laparoskopie
vyšetřovací metoda k zobrazení dutiny břišní, zároveň miniinvazivní léčebná metoda
Leukémie
zmožení zhoubně změněných bílých krvinek
Lymfatické uzliny
malé uzlíky, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému, zachycují bakterie nebo nádorové buňky
Lymfatický systém
tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytváří a přechovávají imunitní buňky, a které se podílejí obranyschopnosti organismu
Lymfedém
otok vzniklý městnáním lymfatického systému
Lymfom
zhoubné zduření lymfatické uzliny
M
Maligní
zhoubný
Mamma
prs
Mammografie
rentgenové vyšetření prsu
Mastektomie
chirurgické odstranění prsu
Melanom
zhoubný pigmentový nádor kůže
Metastáza
rozsev zhoubného nádoru
Mutace
změna genetické informace na úrovni DNA, která může vést ke vzniku rakoviny
N
Nádor
Soubor buněk rostoucí samostatně bez řízení organismu

 

Nauzea
nevolnost
Neoplasma
latinské označení pro novotvar
O
Onkologie
vědní obor, který se zabývá nádory a vším, co s nimi souvisí
Onkomarker
termín označující specifické látky, které se uvolňují z nádoru a volně obíhají v krvi
P
Paliativní léčba
péče o pacienty v konečném stadiu rakoviny, která tlumí příznaky onemocnění
Perkutánní
procházející kůží - postup při kterém jsou nástroje (elektrody) zavedeny malým otvorem (vpichem) bez chirurgického řezu
PIN
prostatické intraduktální neoplazie (používá se k popisu podezřelých abnormálních oblastí - dysplazie). Používá se členění PIN1, PIN2 a PIN3, přičemž stupeň 1 je nízký a stupeň 3 vysoký.
Polyp
nezhoubný útvar, který vyrůstá ze stěny střeva
Prekanceróza
stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít ve zhoubný nádor
Prevence
předcházení nemoci
Prognóza
předpokládaný průběh onemocnění
Progrese
postup onemocnění, jeho zhoršování
PSA (Prostate Specific Antigen)
krevní test na specifický antigen prostaty jako test monitorování rakoviny prostaty
Punkce
získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím a nasátím do stříkačky
R
Radikální operace
úplné odstranění nádoru či celého orgánu
Radioterapie
léčba ozařováním
Recidiva
znovuobjevení se nádoru v místě, kde byl už jednou odstraněn
Remise
stav, kdy došlo k úplnému odstranění rakovinné tkáně
S
Screening
použití diagnostických metod k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob, osob zdánlivě zdravých, bez příznaků onemocnění
Staging
vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a zařazuje nemoc do určitého stádia
Symptom
příznak
T
Termoablace
tepelná destrukce tkání (nad 52 °C)
Transfúze
podání plné krve nebo jiných krevních přípravků
Tumor
masa buněk (zmnožení buněk)
U
Ultrasonografie
zobrazení orgánů ultrazvukem
V
Vakcína
očkovací látka z oslabených nebo mrtvých mikrobů jako prevence či léčba infekcí
Vedlejší účinky
potíže, které se objeví během užívání léků (únava, nevolnost, zvracení, snížený počet krvinek, padání vlasů)