Radiofrekvenční ablace

Radiofrekvenční ablace (RFA) je rychlá a šetrná metoda léčby rakoviny založená na tepelných účincích vysokofrekvenčního elektrického proudu na tkáně. Vysokofrekvenční proud zvyšuje v ohraničené části tkáně teplotu, která postižené nádorové buňky likviduje.

Radiofrekvence je v medicíně úspěšně využívaná několik desetiletí, radiofrekvenční ablace je dnes již běžnou metodou pro léčbu jaterních tumorů. Klinické výsledky prokázaly, že RFA je možné využít pro léčbu nádorů plic, ledvin, nadledvin, prostaty, kostí, ale i štítné žlázy.

Model 1500X RF Generator -  patentovaný ablační systém (pro lékaře)

JAK RFA FUNGUJE

Do nádoru je zavedena speciální ablační sonda s několika elektrodami. Jejím prostřednictvím protéká poškozenou tkání vysokofrekvenční proud (460-480 kHz). Rozkmitá molekuly patologické tkáně, čímž tkáň ohřívá. Při teplotách nad 52 °C dochází ke koagulaci tkáňových bílkovin, buněčné smrti a zničení nádoru. Následně je mrtvá tkáň absorbována a z těla přirozeně vyloučena.

Procedura je velmi efektivní. Pro ablaci nádoru o průměru 3 cm většinou stačí 10 až 15minutová expozice. Při jedné aplikaci lze zničit tumor o velikosti 7 až 9 cm.

Vhodné miniinvazivně, je možný i otevřený přístup

Perkutánní přístup:

Perkutánní přístup je nejméně invazivní, většinou je prováděný pouze pod lokální anestesií. Kontrola správné pozice sondy je prováděna ultrazvukem nebo CT.

Pacient může jít domů do tří až pěti dnů.

Laparoskopický přístup:

Výhodou laparoskopického přístupu je možnost použití intraoperativního ultrazvuku, který umožní přesnější lokalizaci, a zároveň i vizualizaci poškozené tkáně.

Procedura je prováděna pod celkovou anestesií, pacient je schopný jít domů do tří až pěti dnů.

Otevřený přístup: 

Při otevřeném - operativním - přístupu vidí lékař celou proceduru. U většiny zákroků se také používá intraoperarivního ultrazvuku. Zásah je prováděn pod celkovou anestesií.

Doba zotavení je o něco delší než u předchozích přístupů.

PŘESNOST

Parametry zákroku – volba typu sondy, její umístění, doba expozice – jsou stanoveny na základě dat z předoperačního CT vyšetření. Přesné umístění sondy je v průběhu zákroku kontrolováno prostřednictvím CT nebo ultrazvuku.

ŠETRNOST

Radiofrekvenční ablace je velmi rychlá metoda. Při Perkutánním i laparoskopickém přístupu představuje pro organismus minimální zátěž. Oblast vedlejšího účinku na okolní zdravou tkáň je minimální až zanedbatelná.

NanoKnife

ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

Radiofrekvenční ablace úspěšně rozšiřuje spektrum dosud používaných léčebných metod tam, kde jiné nenalézají uplatnění, nebo z různých důvodů selhávají. Množství studií publikovaných v posledních letech prokázalo, že lze úspěšně destruovat tumorózní tkáň nejen v játrech, ale i v jiných částech organismu. Klinické výsledky prokázaly, že je úspěšná rovněž léčba nádorů plic, ledvin, nadledvin, skeletu, prostaty i štítné žlázy.

REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ

FN Motol

Radiologická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha

Nemocnice Na Homolce

Radiodiagnostické oddělení
Roentgenova 37
150 00 Praha

Všeobecná FN

Radiologická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha

FN Bulovka

Chirurgická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

IKEM

Klinika zobrazovacích metod
Vídeňská 9
140 21 Praha

Karlovarská krajská nemocnice

Radiologická klinika
Bezručova 16
360 01 Karlovy Vary

FN Královské Vinohrady

Chirurgická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Radiologická klinika
Sociální péče 12A
401 13 Ústí nad Labem

FN Plzeň

Chirurgická klinika
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

Všeobecná FN

Chirurgická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2

FN BRNO

Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno

FN Bulovka

Radiologická klinika
Budínova 2
180 00 Praha

FN Královské Vinohrady

Radiologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Kontakt s nejvhodnějším pracovištěm a bezplatnou konzultaci vám zprostředkujeme.

ODBORNÉ STUDIE

E Berber 1, N L Herceg, K J Casto, A E Siperstein
Laparoscopic radiofrequency ablation of hepatic tumors: prospective clinical evaluation of ablation size comparing two treatment algorithms
2004 Mar;18(3):390-6. doi: 10.1007/s00464-003-8911-5. Epub 2004 Jan 23.

Toru Ishikawa, Tomoyuki Kubota, Ryoko Horigome, Naruhiro Kimura, Hiroki Honda, Akito Iwanaga, Keiichi Seki, Terasu Honma, and Toshiaki Yoshida
Radiofrequency ablation during continuous saline infusion can extend ablation margins
World J Gastroenterol. 2013 Feb 28; 19(8): 1278–1282.

Bogdan Silviu Ungureanu, Larisa Sandulescu, Valeriu Surlin, Adrian Saftoiu
Surgical hepatic resection vs. ultrasonographic guided radiofrequency ablation in colorectal liver metastases: what should we choose?
Medical Ultrasonography · June 2014, Article  in  Medical Ultrasonography · June 2014 DOI: 10.11152/mu.201.3.2066.162.bsu1

Miltiadis Krokidis, Irfan Ahmed M.B.B.S., MRCP, FRCR,
Overview of Thermal Ablation Devices: Radiofrequency Ablation
Interventional Radiology Techniques in Ablation (pp.5-11), DOI:10.1007/978-0-85729-094-6_2, 2013