Akreditační systém IASIOS

Na jaře 2018 byl pro podporu celosvětového rozvoje intervenční onkologie spuštěn akreditační systém IASIOS pro intervenční radiologické služby. Systém vychází ze Standardů pro zajištění kvality v intervenční onkologii – komplexního dokumentu Evropské kardiovaskulární a intervenční radiologické společnosti (CIRSE). V první fázi bylo do systému zapojeno IASIOS 12 průkopnických zařízení z 8 zemí, v roce2021 ho správcovská společnost - Interventional Radiology Accreditation Service GmbH (IRAS) - otevřela v roce 2021 pro všechna způsobilá zdravotnická zařízení.

Akreditace prostřednictvím IASIOS přináší řadu výhod jak pro zdravotnická zařízení, onkologické pacienty, tak i celý obor intervenční onkologie. Jde zejména o zajištění vysoce kvalitní péče, stanovení měřitelných kritérií kvality a bezpečnosti, zviditelnění a zpřístupnění intervenční onkologie a jejích postupů pacientům, aktivní podporu bezpečnosti pacientů a služeb orientovaných na pacienty.

Akreditační systém podporuje etablování intervenční onkologie jako samostatného klinického oboru, rozvoj standardizované mezioborové spolupráce a pomoc při stanovení zlatého standardu pro služby intervenční onkologie. Akreditace navíc pomáhá posilovat vazby v rámci celosvětové komunity specializovaných intervenčních onkologů. Zdravotnickým zařízením přináší i uznání za úspěchy v oboru a celosvětovou prestiž.

Proces akreditace IASIOS je vícestupňový, skládá se ze tří fází:

 • První fází je registrace a zápis do rejstříku s cílem stát se zapsaným centrem IASIOS.
 • Druhá fáze zahrnuje posouzení žádosti a splnění základních požadavků pro získání statusu akreditovaného centra IASIOS.

 • Po čtyřech letech držení tohoto statusu se mohou žadatelé rozhodnout, buď pro recertifikaci, nebo mohou usilovat o získání statusu centrum excelence IASIOS splněním rozšířených požadavků.

  Zapojením do programu zdravotnické zařízení získá přístup k programu výhod přinášejícímu široké příležitosti k profesnímu rozvoji, navazování kontaktů a vlastní propagaci. Členové programu mají přístup k systému vzdělávání, mentoringu, účasti na workshopech, odborných a společenských akcích a získají dvě bezplatné registrace na konference ECIO a CIRSE.

  Akreditační systém podporuje více než 40 oborových organizací z celého světa (včetně České společnosti intervenční radiologie). 

  V současné době je plně akreditováno 15 zařízení, dalších 21 je do programu zapojeno a 20 se na registraci připravuje.

  Podrobné informace o akreditačním systému IASIOS, benefitech, požadavcích na akreditaci i postupu registrace najdete na https://www.iasios.org/.