Předoperační CT – určení tvaru a velikosti léze

předoperační CT vyšetření

Prvním krokem při plánování ablace je určení délky, šířky a hloubky cílové měkké tkáně. Cílová měkká tkáň se obvykle měří na průzkumném snímku u zákroků vedených pomocí CT nebo na ultrazvuku při otevřeném zákroku. Pro přesné změření velikosti cílové měkké tkáně musí být předem určen směr přístupu sond. Měření hloubky cílové měkké tkáně probíhá souběžně s trajektorií sond; měření hloubky cílové měkké tkáně se provádí podél těla sondy v nejširší části.
Po změření hloubky cílové měkké tkáně se provádí měření šířky cílové měkké tkáně, a to kolmo na hloubku cílové měkké tkáně v nejširší části cílové měkké tkáně. Šířka cílové měkké tkáně se měří buď podél anterior-posteriorní osy, pokud jsou sondy zavedeny do pacientova boku, nebo podél pravolevé osy, pokud jsou sondy zavedeny z anteriorního nebo posteriorního přístupu. Poslední rozměr, délka cílové měkké tkáně, se měří podél kraniálně-kaudální osy v nejširší části cílové měkké tkáně.