Jak předcházet

Díky moderním diagnostickým a léčebným metodám stoupá úspěšnost léčby rakoviny. U některých druhů se dokonce blíží až 100 %. Věda a pokrok dávají stále větší naději na vyléčení a rychlý návrat do normálního rodinného i pracovního života, ale i samotný průběh léčby minimálně invazivními metodami je daleko méně zatěžující a stresující.

Jak poznám rakovinu

Jak předcházet

Jak léčit

Akreditační systém IASIOS

Akreditační systém IASIOS

Na jaře 2018 byl pro podporu celosvětového rozvoje intervenční onkologie spuštěn akreditační systém IASIOS pro intervenční radiologické služby. Systém vychází ze Standardů pro zajištění kvality v intervenční onkologii – komplexního dokumentu Evropské kardiovaskulární...

read more
Evropský kodex proti rakovině

Evropský kodex proti rakovině

Evropský kodex proti rakovině (European Code Against Cancer) je iniciativa Evropské komise ke snížení výskytu rakoviny. Obsahuje celkem dvanáct doporučení, která pomohou snířit riziko vzniku zhoubného nádoru.Podle odborných studií by by množství úmrtí na nádorová...

read more