Využití termoablačních metod v léčbě tumorů ledvin

MUDr. Vlastimil Válek jr., prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny, LF MU a FN Brno

Perkutánní termoablace je alternativní metoda léčby lokalizovaných tumorů ledvin (T1a). Využívá se především u starších polymorbidních pacientů, kteří nejsou indikování k chirurgickému zákroku. Pooperační výsledek z hlediska celkového přežití po jednom roce je obdobný u pacientů po termoablaci i resekci. Celkové přežití v delším intervalu je lepší u pacientů po resekci ve srovnání se skupinou po termoablaci. Chirurgické řešení této skupiny tumorů je nadále metodou volby.

Celý originální článek čtěte zde.