Studie PRESERVE – AngioDynamics

Fokální terapie

Společnost AngioDynamics ve spolupráci se Society of Urologic Oncology Clinical Trials Consortium (SUO-CTC) spustila studii PRESERVE (NCT04972097) zaměřenou na využití systému NanoKnife pro ablaci tkáně prostaty a fokální léčbu u pacientů se středně rizikovým karcinomem prostaty (Gleason Grade 3+4 a 4+3). Do studie bylo zařazeno 121 pacientů na 17 klinických pracovištích v USA. Do zkoumaného vzorku byli zařazeni pacienti starší 50 let s Gleason Grade 3+4 a 4+3, hladinou PSA ≤15 ng/ml nebo hustotou PSA <0,2 ng/ml, byla-li jejich hladina PSA >15 ng/ml.

Juan Carlos Serna, senior viceprezident pro klinické a vědecké záležitosti AngioDynamic, označil studii za další významný krok k prokázání schopnosti systému NanoKnife nabídnout pacientům se středně rizikovým karcinomem prostaty špičkovou fokální léčbu a zlepšit kvalitu jejich života.
Studie bude ukončena v červenci 2024. S výsledky studie Vás rádi seznámíme bezprostředně po jejich publikování.

Více informací o studii najdete v článku Jasona M. Brodericka na Urology Times.