Robotika pro perkutánní přístupy

Prof. Philipp Wiggermann

Philip Wiggerman

Městská nemocnice Braunschweig, Braunschweig/DE

Prof. Dr. Philipp Wiggermann je přednostou Oddělení diagnostické radiologie a nukleární medicíny Městské nemocnice v Braunschweigu v Německu. Je také docentem na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Regensburgu v Německu. Kromě toho je členem různých organizací a poradcem Expertního panelu pro zdravotnické prostředky Evropské komise. Jeho výzkumným zájmem je gastrointestinální a zejména onkologická radiologie se zaměřením na intervenční radiologii.