Radiofrekvenční termoterapie ve FN Brno

Fakultní nemocnice Brno je jedním ze dvou pracovišť v ČR, která pro léčbu rakoviny povrchových nádorů močového měchýře využívá radiofrekvenční termoterapii.
V nemocnici používaný systém Synergo využívá k léčbě nádorů radiofrekvenčně indukovaný termochemoterapeutický efekt. Radiofrekvenční energie zvyšuje účinnost chemoterapeutického přípravku několika způsoby – především zvýšením teploty stěny močového měchýře na 42±2 ºC, zlepšením penetrace tkáně, úpravou imunologické odezvy.
„Cirkuluje tam zhruba 50 minut, tím, že se stěna močového měchýře ohřívá a zároveň je celý proces pečlivě monitorován, aby byla zachována permanentní stálá teplota, tak je průnik chemoterapeutika do tkání včetně nádoru lepší, než při standardní teplotě stěny močového měchýře,“ říká přednosta Urologické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU.

 Od ledna 2021 je terapie s využitím systému Synergo ve vysoce specializovaných onkourologických centrech centrech hrazena ze zdravotního pojištění. 

Více se dočtete v článku na stránkách Fakultní nemocnice Brno.