Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty – kazuistika

MUDr. Rostislav Kotásek; Mgr. Luboš Homola; doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Souhrn:

Radioterapie představuje vedle radikální prostatektomie základní léčebnou metodu lokalizovaného karcinomu prostaty. I přes významné pokroky v radioterapii stále dochází téměř u třetiny pacientů k lokální recidivě onemocnění. Současné možnosti kurativní terapie lokální recidivy karcinomu prostaty po radioterapii zahrnují radikální prostatektomii, brachyterapii, kryoablaci, fokusovaný ultrazvuk vysoké intenzity (high-intensity focused ultrasound, HIFU). Vzhledem ke změnám tkání po proběhlém ozáření jsou všechny tyto metody zatíženy významným rizikem klinicky závažné toxicity a selhání léčby. Proto je velká část pacientů s radiorekurentním karcinomem prostaty léčena pouze paliativní hormonální léčbou, případně sledována bez aktivní terapie. Jednu z perspektivních metod u této skupiny pacientů představuje ireverzibilní elektroporace (irreversible electroporation, IRE). Kazuistika prezentuje pacienta s lokální recidivou karcinomu prostaty ošetřeného metodou IRE na našem pracovišti.

Stručně:

Pacient, ročník narození 1956, podstoupil v roce 2009 biopsii prostaty pro elevaci prostatického specifického antigenu (prostate-specific antigen, PSA) (vstupně 6,9 ng/ml) s průkazem acinárního adenokarcinomu a Gleasonovým skóre 3 + 4, podle stagingových vyšetření klasifikace T1cN0M0. Po biopsii došlo k rozvoji postbioptické prostatitidy přeléčené kalii clavulanas a amoxicillinum trihydricum (Amoksiklav).
V lednu 2021 podstoupil za krátkodobé hospitalizace fokální ošetření prostaty přístrojem NanoKnife. Výkon trval 60 minut a byly použity tři elektrody k pokrytí oblasti recidivy s dostatečným lemem.

Při první kontrole za 10 dnů se subjektivně cítil výborně, podle dotazníku International Prostatic Symptom Score (IPSS) močil stejně jako před ošetřením elektroporací a koncentrace PSA rapidně klesla na 2,84 ng/ml.

Po třech měsících podle vyšetření magnetickou rezonancí byl pravý lalok prostaty z většiny avaskulární bez tumorózních změn (obr. 1), laboratorně se hodnota PSA dále snížila na 1,0 ng/ml a pacient byl subjektivně spokojen, bez mikčních potíží i po vysazení alfalytika, IPSS skóre se nezměnilo.

V červenci 2021, půl roku po ošetření ireverzibilní elektroporací, PSA kleslo na 0,86 mmol/l a pacient byl nadále zcela bez obtíží.

Celý článek na onkologickarevue.cz