Fokální terapie

Stále více lidí se zajímá o fokální terapii. K jejich velké oblibě v světě přispívají i randomizované studie, které ukazují jejich efektivní využívání.

V současné době jsou používány: HIFU, brachyterapie, laseroterape, kryoterapie a IRE. Vhodnost použití metod a výběr pacientů provádí vždy lékař, který přihlédne ke zdravotnímu stavu pacienta a zároveň pacienta dobře informuje o možnostech a výhodách navrhované metody tak, aby se samotný pacient rozhodl podstoupit vybraný výkon a byl s tím spokojen.

Scott Egner uvádí, že by vybral pacienty na 4. stupni Gleasonova skóre s jedním nebo dvěma lézemi viditelnými na MRI s možností celkové ablace a minimální toxicitou. Pacienti by měli splňovat požadavky na sledování a další potenciální indikace.

Uvedené fokální metody mají při správném postupu minimální vedlejší účinky (pacientům zůstává erektilní funkce, močová inkontinence je vzácná), navíc je možné je kombinovat s s imunoterapií.

Proto musíme konstatovat, že fokání terapie mají velkou budoucnost. I přes potřebu dalších studií jsou již nyní pro určité procento pacientů správnou volbou pro likvidace nádorů prostaty kvůli jejich úspěšnosti a minimálnímu riziku.

Počet studií v celosvětovém měřítku stále rostě a jejich výsledky jsou vzrušující.

Více se dočtete v „The Past, Present, and Future of Focal Therapy Use“ rozhovoru Davida Ambindera, MD s Scottem Eggenerem – a professor of radiology and urologic oncology and the Bruce and Beth White Family Professor of Surgery at the University of Chicago.