Fokální terapie prostaty je proveditelná a bezpečná, chybí jendefinované indikace

„O skutečné účinnosti tohoto přístupu se začneme dozvídat teprve tehdy, až se indikace pro fokální terapii rozšíří na nádory vyššího stupně a větší,“ píše Badar M. Mian, MD

Terapie rakoviny prostaty, které se zaměřují na celý orgán (např. operace, radiační terapie), jsou vysoce účinné v onkologické kontrole, ale mohou být spojeny s močovou a sexuální dysfunkcí. Fokální terapie s použitím různých ablačních modalit (např. kryoterapie, vysoce intenzivní fokusovaný ultrazvuk) byla hodnocena pro léčbu lokalizovaného karcinomu prostaty, prokázala méně funkčních nežádoucích příhod (AE), ačkoli dlouhodobé onkologické výsledky zůstávají nedefinované. V poslední době vzrůstá zájem o použití netepelných ablačních metod, jako je ireverzibilní elektroporace (IR), která využívá krátké elektrické impulzy k ablaci cílové tkáně a zároveň minimalizuje poškození sousední pojivové tkáně, nervů a cév. Nedávné studie se zaměřily na krátkodobé a střednědobé onkologické výsledky IR a bezpečnost rozšířené ablace pomocí IR ve srovnání s fokálním IR.

Lopez a kolektiv popsali tříleté onkologické výsledky z jednoho centra pomocí fokální IR u 41 pacientů. Průměrný věk pacientů byl 65,8 let s průměrnou hladinou prostatického specifického antigenu (PSA) 6,9 ng/ml. Karcinom prostaty prvního stupně byl zaznamenán u 73 % pacientů a karcinom prostaty 2. stupně u 24 % pacientů.

Celý článek publikovaný 21. 1. 2023 si můžete přečíst na Urology Times.