EmboCept® S – univerzální krátkodobá embolizace

Suspenze EmboCept® S je pomocná látka pro optimalizaci lokoregionální léčby nádorů nitrotepenně podávaným cytostatikem u pacientů s HCG. EmboCept® S je účinným pomocníkem při léčbě jaterních nádorů, karcinomů plic, slinivky břišní, rakoviny močového měchýře, karcinomu prsu a dalších nádorových onemocnění.
Embolizační účinek EmboCept® S způsobuje krátkodobou ischemii postižené oblasti, zvýšení koncentrace a prodloužení retence podávaného cytostatika v cílové oblasti a zamezení vstupu cytostatik do oběhového systému. Důsledkem je optimální dávkování použitého léčiva uvnitř nádoru při snížení množství podávaného preparátu.
Léčivá složka: amilomer, DSM (mikrokuličky odbouratelného škrobu s poločasem rozpadu 30-40 minut)

Výhody dočasné mikroembolizace pomocí EmboCept® S:

  • vysoká klinická účinnost
  • vyšší koncentrace účinné látky a delší retenční čas v nádoru
  • ideální interakce ischemie a cytostázy
  • lepší snášenlivost
  • menší riziko vaskularizace kolaterálního nádoru
  • možná opakovaná léčba v krátkých intervalech
  • redistribuce průtoku krve, a tedy akumulace účinné látky v oblastech s nádorem
  • přívod krve po okluzi zdravých oblastí s vysokým tokem částicemi DSM
  • zvýšená permeabilita a interakce leukocytů a endotelinu v nádorových cévách po opětovném otevření průtokové cesty

EmboCept® S je zdravotnický prostředek – k dispozici pouze na lékařský předpis

Více informací o využití EmboCept® S v léčbě pacientů s rakovinou plic najdete zde.