Ablace nádoru hlavy a krku

Nová možnost lokální ablační léčby u recidivujících nádorů

Dlouho jsme cekali na zkušenosti s odstraněním nádorů v oblasti krku a jazyka pomocí RF nebo MW techniky.
Nyní vám konečně můžeme poslat první zkušenosti popsané Dr. Uei Pua - Tan Tock Seng Hospital, Singapore.

 

Ablace nádorů hlavy a krku

Díky přednášce Dr. Uei Pua:

  • Rozvinete systémový technický přístup při ablaci v hlubokých prostorech hlavy a krku
  • Pochopíte související problémy jedinečné při ablaci v oblasti hlavy a krku
  • Budete moci rozšířit svou ablační praxi, abyste zaplnili mezeru v léčbě

Recidivující karcinomy hlavy a krku (HNC) se vyskytují u 50–60 % pacientů během dvou let od počáteční úspěšné léčby indexového karcinomu hlavy a krku. Může se také vyskytnout jako sekundární primární malignita (SPM) histologicky a geograficky odlišná od indexu HNC v důsledku „kancerizace v terénu“. V obou variantách může být léčba těchto karcinomů náročná, protože standardní léčba, jako je opakovaná operace a/nebo ozařování, nemusí být možná kvůli předchozí operaci se změněnou anatomií nebo omezení dávek záření.

Nedávno byl popsán standardizovaný přístup k dosažení různých hlubokých prostorů v oblasti hlavy a krku. Bylo popsáno pět různých relativně avaskulárních trajektorií umožňujících bezpečný přístup do hlubokých prostorů na základě výskytu kostních a měkkých tkání na axiálním CT.
Více najdete na webu ECIO

Dr. Uei Pua

Dr. Pua Uei
Nemocnice Tan Tock Seng, Singapur/SG

 Dr. Pua Uei je senior konzultant a vedoucí intervenční radiologie v nemocnici Tan Tock Seng (TTSH) v Singapuru. Je aktivní v lékařském vzdělávání a je docentem radiologie na National University of Singapore. Má zálibu v nových IO léčbách v oblastech ablace, emboloterapie a kostní intervence. Publikoval více než 180 recenzovaných publikací a přednesl více než 200 přednášek na regionálních a mezinárodních konferencích a také jako hostující profesor na předních univerzitách. Dr. Pua byl uveden jako člen v několika společnostech včetně CIRSE, Společnosti intervenční radiologie (SIR), Royal College of Radiologists (RCR), Akademie medicíny v Singapuru a Společnosti kardiovaskulární angiografie a intervence (SCAI). Je zakládajícím členem a členem správní rady Společnosti intervenční onkologie (SIO), inauguračním předsedou kapitoly intervenčních radiologů na Akademii medicíny v Singapuru a je bývalým prezidentem Singapurské radiologické společnosti.